حفظ و نگهداری یراق آلات

اجزایی از یراق که با ایمنی رابطه مستقیم دارند ، باید حداقل یکبار در سال از نظر فرسودگی و استهلاک مورد بررسی قرار گیرند و در صورت نیاز پیچ های نصب محکم شده و یا حتی قطعاتی تعویض گردد. علاوه بر این باید سالی یکبار تمام قطعات متحرک و نقاط قفل سونده گریس کاری شود و عملکرد آنها مورد بررسی قرار بگیرد. تنها میتوان از مواد تمیز کننده و نگهدارنده هایی که به سطح یراق آسیب نمیزند ، استفاده کرد. تنظیم و تعویض یراق باید حتما از طرف سرکت متخصص انجام بگیرد. لایه پوششی یراق از جنس روی که بطریق الکترولیتی بر محصول اعمال شده و در محیط معمول خانه مورد تاثیر قرار نمیگیرند مگر قطرات آب و رطوبت بر روی سطح یراق متراکم شده و بسرعت خشک نشود.
برای حفاظت از یراق و جلوگیری از تخریب ناشی از خوردگی ، لازم است یکسری نکات رعایت شود :
1. قسمت های فوقانی یراق بایستی در طی عملیات ساختمانی هواگیری شود به نحوی که در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند
2. اجزای یراق بایستی از از بقایا و آلودگی ناشی از مصالح ساختمانی دور نگه داشته شوند. در صورت آلودگی ، بایستی به سرعت تمیز شود .
3. قطرات آب و رطوبت حتی به مقدار جزئی میتواند باعث آسیب دیدن یراق شود.
4. سطح یراق را تنها با تمیز کننده رقیق و ملایم میتوان تمیز کرد و تحت هیچ شرایطی از مواد تمیز کننده اسیدی و خورنده استفاده نشود.