شرایط گارانتی شرکت اشتاد

یراق آلات درب و پنجره های دوجداره نسبت به برند و نوع آن شامل گارنتی می باشد. شامل گارنتی بودن محصولات ،مستلزم رعایت برخی از نکاتی هست ، که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

1. تولید پنجره استاندارد و نصب یراق آالات بر اساس استاندارد های همان برند

2.استفاده و نصب تمامی قطعات یراق  

3.نحوه صحیح باز و بسته کردن بازشو نسبت به نوع عملکرد یراق

4.پس از نصب پنجره ، میان بازشو و چهارچوب به هیچ عنوان جسم خارجی قرار ندهید.

5.از باز و بسته شدن ناگهانی و با شدت پنجره جلوگیری شود.

6.از وارد نمودن وزن اضافی بر روی بازشو خودداری نمایید.

7.در هنگام باد شدید و یا طوفان پنجره را بصورت باز رها نکنید.

8.نحوه صحیح باز و بسته کردن بازشو نسبت به نوع یراق